natragPRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

  Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

  Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima i Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.).

  Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti, slobodnog pristupa uz ograničenja propisana zakonom, načelima pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacije, načelu jednakosti i načelu raspolaganja informacijom.

  Zakon o pravu na pristup informacijama daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tijelu javne vlasti. Tijelo javne vlasti će odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

  Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

  U slučaju Gradske knjižnice “Juraj Šižgorić” Šibenik, pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku zaduženom za informiranje:

Službenik zadužen za informiranje: Melinda Grubišić-Reiter


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

saznaj više...
   

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

saznaj više...
   

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

saznaj više...
   

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

saznaj više...
   

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

saznaj više...
   


Obrasci za podnošenje zahtjeva:

Zahtjev za pristup informacijama (52.50 kB)
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (53.50 kB)
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (51.50 kB)
Žalba protiv rješenja pristup informacijama (35.50 kB)
Žalba protiv rješenja ponovna uporaba informacija (36.50 kB)
Žalba šutnja uprave ponovna uporaba informacija (31.00 kB)
Žalba šutnja uprave pristup-informacijama (13.25 kB)


natrag